Hvem er …

Jeg hedder Morten Hirsch og har arbejdet i byggebranchen siden 2005.
Jeg har arbejdet med digitalisering i byggebranchen de sidste 7 år, og hjulpet kommuner, private bygherre, arkitekter, ingeniørfirmaer og ikke mindst entreprenører med alle aspekter omkring digitalisering før, under og efter et byggeri.
Der bliver større og større fokus på dokumentation, regler bliver ændret og ikke mindst skærpet….

DS 1140, har ændret rollefordelingen i byggebranchen, nu skal den udførende fastlægge strukturen for kontrolarbejdet. Den udførende skal have et system for kvalitetsstyring mm

Her har jeg været de sidste 17 år…