Din kvalitetssikring

Den udførende skal have et system for kvalitetsstyring til sikring af kvaliteten af de udførte arbejder/konstruktioner.
Systemet for kvalitetsstyring skal sikre at:

– Konstruktionerne udføres i overensstemmelse med projektmaterialet og udførelsesgrundlaget
– medarbejderne har den fornødne oplæring og træning
– foreskrevne kontroller gennemføres

Kravene til system for kvalitetsstyring afhænger et det aktuelle byggeri.

Udfyld formularen og du hører fra mig snarest 🙂