Samhandelsaftale

Forretningsbetingelser

1.Arbejdets omfang
Rådgivning omkring kvalitetssikring og aflevering iht. DS 1140. Bistå fysisk på byggepladsen med kvalitetssikring i et nærmere aftalt interval.
Timeforbrug opgøres fra leverandør pr. 7 dage, og fremsendes til kunden

Aftaleperioden er løbende, og ordregiver er ikke forpligtet til at aftage nogen bestemt volumen.

 

1.Pris:

Timepris Kr. 995.- + moms
Aftale om fastpris aftales fra opgave til opgave.
Kørsel faktureres som tilgået tid og altid kun den ene vej.

1.Fakturering
Faktura fremsendes som pdf til ordregiver
Faktura påføres som minimum:

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Leverandørens og Ordregiver navne og adresser
  • Varebeskrivelse samt antal

1.Betalingsbetingelser

Netto 8 dage

2.Underleverandører

Leverandøren har ret til at benytte underleverandører til at opfylde Aftalen. Leverandøren hæfter således fuldt ud for underleverandørers arbejde. Det betyder, at Leverandøren, bliver stillet ansvarlig for mislighold, fejl og mangler der kan henføres til underleverandøren. Hvordan Leverandøren kontraherer med underleverandøren er Ordregiver uvedkommende.

3.Misligholdelse

Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af aftalens forpligtelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette, samt underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Ordregiver kan ophæve aftalen helt eller delvist, hvis Leverandøren i væsentligt omfang misligholder sine forpligtelser efter aftalen. Ved misligholdelse gælder danske rets almindelige regler, herunder de almindelige regler om forsinket eller udebleven levering.

4.Tavshedspligt

Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Ordregivers eller andres forhold, herunder personoplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. Tavshedspligten gælder også efter, at aftalen er ophørt uanset årsagen hertil.

Markedsføring

Tavshedspligten skal altid respekteres. Begge parter kan efter aftale promovere hinanden i forhold til kampagner på sociale medier og andre relevante steder.

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål til mine services, kurser eller noget helt tredje, skal du ikke tøve med at kontakte mig.

Du kan fange mig på telefon, e-mail, eller igennem formularen her på siden.

Tilmeld kursus

Vælg kursus