DS1140 Stålkonstruktion


Kontrol i forbindelse med DS 1140 vedrører sikring og dokumentation af, at arbejdet er udført som projekteret og i overensstemmelse med udførelses- og materiale standarder samt god håndværksmæssig skik. Det skelnes mellem almen kontrol, som altid skal gennemføres for bærende konstruktioner, og særlig kontrol for specifikke, væsentlige eller komplekse forhold ved et bygværk. Kontrollen indbefatter egenkontrol af de udførende og kan involvere uafhængig eller tredjepartskontrol for at sikre kvalitet og overholdelse af standarder​​.

Hvilke kontroltyper er der?


Almenkontrol angivet i vejledningen
til DS 1140 omfatter tre primære kategorier:

  1. Egenkontrol: Dette refererer til kontrol udført af de personer, som har udført de pågældende bærende konstruktioner. Det indebærer, at de, der har udført arbejdet, også er ansvarlige for at sikre, at det opfylder de nødvendige standarder og specifikationer.
  2. Uafhængig kontrol: Denne form for kontrol udføres af en person, der ikke har deltaget i udførelsen af de bærende konstruktioner. Det sikrer en objektiv vurdering af kvaliteten og overensstemmelsen med projekteringskravene, da kontrollanten ikke er involveret i det oprindelige arbejde.
  3. Tredjepartskontrol: Dette er kontrol udført af en person eller organisation, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, som har medvirket ved udførelse af de bærende konstruktioner. Tredjepartskontrol tilbyder en endnu højere grad af objektivitet, da den uafhængige part ikke har nogen interessekonflikter i forhold til projektet

Hvad kan udføre uafhængigkontrol?

(hirsch.nu kan fungere som uafhængigkontrol)


Uafhængig kontrol kan udføres af personer, som ikke har deltaget i udførelsen af de bærende konstruktioner, og som ikke er økonomisk eller organisatorisk forbundet med de personer eller organisationer, der har. Eksempler på uafhængige kontrollanter inkluderer:

  1. Andre medarbejdere i samme virksomhed: For eksempel, hvis Sjak A i en håndværksvirksomhed har udført en konstruktion, kan alle andre medarbejdere i virksomheden, der ikke har medvirket ved udførelsen af de specifikke kontrolpunkter, fungere som uafhængige kontrollanter af Sjak A’s arbejde.
  2. Medarbejdere fra en anden virksomhed eller underentreprenører: Hvis en entreprenør B har udført en konstruktion som underentreprenør til entreprenør A, kan medarbejdere hos entreprenør A fungere som uafhængige kontrollanter af entreprenør B’s arbejde, forudsat at de ikke har medvirket ved udførelsen af de relevante kontrolpunkter.
  3. Uafhængig rådgiver eller anden udførende: En udførende kan etablere et samarbejde med en anden udførende eller en rådgiver og lade denne forestå den uafhængige kontrol, forudsat at de ikke har medvirket ved udførelsen af de specifikke kontrolpunkter.
  4. Bygherren eller dennes fagtilsyn: Bygherren kan selv eller ved sit fagtilsyn forestå den uafhængige kontrol, forudsat at de ikke har medvirket ved udførelsen af de relevante kontrolpunkter

Tilmeld kursus

Vælg kursus