Hvad Dækker DS1140

Hvad dækker DS 1140:2019

Sidste gang talte vi om hvad der skulle afleveres.

B2.2.2.x Statisk kontrolplan B3.2.2.x Statisk Kontrolrapport

A5.x Konstruktion som udført

Vi gennemgår overstående i detaljer senere i denne artikel serie, har du lyst til at spørge om noget i relation til DS1140 eller andet kan du altid kontakte mig på hirsch.nu eller direkte på mail morten@hirsch.nu

DS1140 gælder for bygningens bærende konstruktioner.

Bygningens bærende konstruktioner refererer til de elementer i en bygning, der er designet til at bære byrden af bygningen selv og eventuelle eksterne belastninger, såsom vind, sne, og andre laster. Disse konstruktioner er afgørende for at opretholde bygningens stabilitet og integritet. De vigtigste bærende konstruktioner omfatter normalt:

  1. Fundament: Fundamentet er den nederste del af bygningen, der understøtter og fordeler lasten til jorden. Det er afgørende for at forhindre, at bygningen synker eller bliver ustabil.
  2. Søjler: Søjler er lodrette strukturer, der bærer lasten fra de øverste dele af bygningen og transmitterer den ned til fundamentet. Søjler er ofte placeret strategisk for at skabe åbne rum i bygningen og fordele belastningen jævnt.
  3. Bjælker: Bjælker er vandrette strukturer, der forbinde søjlerne og bærer belastningen fra gulve, tag og andre elementer. Bjælker fungerer som støtteelementer og distribuerer lasten til søjlerne.
  4. Tagkonstruktioner: Taget er en vigtig del af bygningens bærende konstruktion. Tagets struktur kan omfatte spær, tagstole og andre elementer, der understøtter tagdækningen og beskytter bygningen mod vejrforhold.
  5. Vægge: Nogle gange kan ydervæggene også bidrage til bygningens bærende kapacitet, især i lette konstruktioner. I mere tunge strukturer er væggene dog ofte mere fokuseret på at opretholde bygningens integritet og beskyttelse snarere end at bære de primære belastninger.

DS/INF 1140:2019

Den bygværksprojekterende fastlægger ud
fra en konkret vurdering, hvilke bygningsdele,
der indgår i den bærende konstruktioner
og dermed udgør konstruktionsdele, og som
derfor er omfattet af krav i DS 1140:2019 til
almen kontrol af udførelse
.”

Inden vi for alvor kommer i gang med arbejdet, er der nogle oplysninger vi skal have fundet i den statiske dokumentation. Som minimum skal vi kende konstruktionsklasse, udførelsesklasse, vores konstruktions nummerering og ikke mindst om der er nogen særlige kontroller.

På ovenstående skema kan alle oplysninger findes. Lad os antage jeg skal lave stålbjælker så hedder min dokumenter B2.2.2.1, B3.2.2.1 og A5.1, det er KK2 og EXC2.

Emnerne næste gang, bliver

Hvad er kontrol?

Hvilke kontroltyper arbejder vi med?

Tilmeld kursus

Vælg kursus